Riktlinjer för recensioner

Följ

Alla kommentarer som uttrycks här är synpunkter från Hostelworld.com:s användare som har bokat och bott på hostels som bokas via vår hemsida. De åsikter som uttrycks tillhör Hostelworld.com:s användare och inte Hostelworld.com. Vi stödjer inte kundernas åsikter eller svar från hostels-ägare som publiceras på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ta bort omdömen, omfattande men inte begränsat till situationer där vi rimligen finner att omdömet innehåller faktafel eller anklagelser som vi har funnit vara utan grund.

Kränkande innehåll

Vi tillåter inte att kränkande eller stötande språk att publiceras på vår webbplats, detta omfattar rasistiskt kränkande språk, hotfullt språk eller annat språk som vi anser vara stötande.

Autentiskt innehåll

Vi tillåter inte recensioner skrivna av ägare eller chefer eller recensioner där incitament eller hot används av chefer eller ägare för att påverka kunder. Om du märker sådant missbruk, vänligen meddela oss.

Äkta innehåll

Vi tar endast emot kommentarer från kunder som verkligen har bokat och bott på en plats som bokats via vår hemsida. Om det visar sig att du faktiskt inte bodde på platsen eller om ägaren/chefen ombad dig att lämna platsen av skälig anledning, förbehåller vi oss rätten att ta bort din recension. För att anmäla missbruk av vårt recensionssystem kan du kontakta oss här.

 

https://www.swedish.hostelworld.com/reviewguidelines

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk